kolmapäev, 29. märts 2017

Valga lasteaed Kasekese meeskond osaleb taas HITSA koolitusel. Seekord koos Valga Linnavalituse esindaja, haridus- ja kultuuriameti juhataja, Anneli Rantsiga koolitusel "Haridusasutuse digitaristu arendamine".
Koolituse esimeseks ülesandeks oli iseseisev eeltöö. Siin on meie vastused: 
1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)
Valga lasteaed Kaseke, Maila Rajamets (direktor), Maarja Viks (õppealajuhataja).
2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?
108 last ja 25 töötajat.
3. Milline on digivaldkonna meeskond?
Puudub.
4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?
Lasteaias käib vastavalt vajadusele töövõtulepingu alusel seadmete hooldaja.
5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid,
tahvelarvuteid?
Tahvelarvuteid pole
Lauaarvuteid 3 (vanus 7-8 aastat)
Sülearvuteid 9, mille vanuseline jaotuvus on:
                1 arvuti- 8 aastat
                2 arvutit- 6 aastat
                1 arvuti – 5 aastat
                2 arvutit- 4 aastat
                1 arvuti- 2 aastat
                2 arvutit- 1 aasta

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?
Õpetajad kasutavad arvutit tööplaanide tegemiseks, puudujate tabelite täitmiseks. Nii rühmaõpetajad, kui liikumis- ja muusikaõpetaja kasutavad arvutit  koos projektoriga muusikasaalis erinevate videote ja filmiklippide näitamiseks.
7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?
Youtube, lastekas.ee, facebook, google otsingud erineva info ja piltide leidmiseks. Digitundides tutvustatud edupics.com, coloring.com, zgamz, Padlet, Endomondo (lastega õuesõppes)
8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?
Teksti (word) ja tabelitöötlus (exel) programmid. Kasutatakse töötajate dokumentide ühiskausta ja meililisti.
9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi
kasutatakse?
Server puudub.
10. Milline on traadita andmeside olukord?
Wifi olemas, ei levi kogu majas. Parooli all.
11. Milline on välise andmeside olukord?
Wifi katvus ja kiirus ei ole piisavad.
12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?
Pole reguleeritud.
13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente
on olemas?
Sellekohased dokumendid puuduvad.
14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?
400.-
15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist
väljaspool haldaja finantseerimist?
Eriprojektidest (1-2 sülearvutit aastas).
16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?
Ei ole kirjeldatud.
17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal
kasutuselevõtul?
Juhtkonna teadmiste puudus, õpetajate vähene teadlikkus, hirmud ja mõningal juhul ka vastasseis. Kindlasti mängib rolli ka materiaalsete võimluste puudus.
18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

Ennekõike teadmised ja julgus, küll siis leitakse ka vahendid. 

esmaspäev, 2. mai 2016

Seitsmes ehk viimane digitund

Hei blogilugeja, täna (02. mail) oli meil lasteias digikoolituse raames viimane digitund aga kaugeltki mitte viimane majasisene. Oleme nii hasarti sattunud, et uued ideed eostuvad juba mõtetes ja kindlasti jätkame õpetajalt õpetajale õpetamist. Teemaks oli täna lastele töölehtede koostamine coloring.com veebikeskkonnas. See on õpetajatele mitmekülgne võimalus õppetöö läbiviimiseks. Oleme kaasanud projekti kõik õpetajad, samuti ka õpetaja abid.  
Kõik meeskonnad olid väga tublid, lõid kampa ja tegid ära! Aitäh siinkohal projektis kaasa aitamisel!

Ei saa ka mainimata jätta, et käisime Mailaga eelmisel nädalal kahepäevasel eTwinningu koolitusel, mis oli ülihuvitav ja uusi ideid ammutav. Loomulikult on plaanis juba mõni uus projekt, millega tegeleda. eTwinningust kuulsin mina esmakordselt just  blogis kõneaineks olevalt koolituselt („Õppeprotsessi juhtimine digiajastul", Maila oli juba varem sellest kuulnud) ja loomulikult me hakkasime pakkumisest kohe kinni, mida me üldse ei kahetse ja tulevikus pakume võimalust ka oma maja rühmaõpetajatele, et ikka rohkem ja rohkem uusi ideid ellu viia!!!

Aga nüüd hakkame ettevalmistusi tegema kokkuvõtteks ja esitluse koostamiseks. Kohtumiseni 20. mail Tallinnas!


teisipäev, 26. aprill 2016

Kuues digitund

Eile, ehk siis 25. aprillil oli meil eelviimane majasisene digitund. Meeskond, kes digitundi läbi viis, õpetas pildi värvimist edupics.com keskkonna vahendusel. Õpetajatele tundus teema meeldivat, hea lastega katsetada ja vahelduseks midagi teistmoodi.
Oleme täiesti graafikus, peame ajaga sammu ning valmistume varsti varsti lõpuküsitlust koostama ning kokkuvõtet tegema, et väärikalt 20. mail Tallinnas aru anda J , kuigi tavaliselt on mai kuu lasteaias ütleme nii, et peaaegu kõige kiirem kuu, siis on nagu eriti suur saavutus graafikus olla!


Siin ka lühike video meie kuuendast digitunnist


esmaspäev, 18. aprill 2016

Viies digitund

On 18. aprill ja meil möödus õpetajalt õpetajale plaanipärane digitund, seekord järjekorras viies!
Tänane teema oli inglise keele õppimine arvuti abil (zgamz), mis on mänguline ja lastele suunatud kuid koos lapsega keelt õppida on ju võimalus koos aega veeta ja kindlasti ka ise hea hetk õppimiseks.
Meie digihuvi ei rauge vaid vastupidi, seoses digitundidega tuleb aina uusi ideid. Tundide käigus on välja tulnud digitundide kasulikkus - on vaja läinud läbitud digitundide õpetusi (mis ongi ju eesmärk) ja arutletakse kuidas kasutada tulevikus kogetut. Näiteks toome välja asjaolu, et meil on tulemas lasteaia 50. juubel, see on järelikult nii tähtis, et kipume seda mitmes blogis mainima J , sellega seoses plaanime teha lasta (nii kogenud me veel ei ole, et ise teha aga kui me samas tempos jätkame, siis varsti oleme ka!) videoklippidest esitluse, läbivaks teemaks on aastakümnendid ja meie Mailaga oleme hästi digiajastu väljatoojad oma klipis.

Meil on jäänud projektipõhiselt veel kaks digitundi!


esmaspäev, 11. aprill 2016

Ma PEAN ikka selle pildi lisama, mille Heleri minust tegi, kui ma näitasin oma vaimustust Padleti üle! :)

Neljas digitund

Täna 11. aprillil oli meie majas plaanipärane neljas digitund. Tänane meeskond oli välja valinud teistele õpetamiseks Graffiti abil teksti kujundamise. Saime jälle teadmiste/oskuste  poolest mõnevõrra rikkamaks. Digitund toimus kahes vahetuses, esimeses olid õpetajad ja teises vahetuses õpetaja abid.

Oleme oma digitundidega juba sammukese üle poole jõudnud ja näha on, et suundume eesmärgi poole, st meie töötajate digioskuste tase hakkab sisekoolituste käigus ühtlustuma! Ei saa kohe mainimata jätta, et täna sattusime eriti hoogu. Pärast digitundi läks jutt sujuvalt meid eesootavale lasteaia 50. juubeli tähistamisele ja ideede kirjapanekuks võttis Maila välja arvutist keskkonna nimega padlet.com ning mõne aja pärast asuti kirja panema  ideid! Saime hiilata ja rakendada töös oskust, mille olime omandanud Viljandis digikoolitusel.

Siin on foto arvutist tehtud valmis graffitist ja allpool lühike video :)
kolmapäev, 6. aprill 2016

Kauaoodatud veebiseminar

Esmaspäeval, 4. aprillil oli siis see päev kui saime osaleda veebiseminaril. See oli meile mõlemale esmakordne kogemus. Ootasime seda suure põnevusega, iga nädal endale meelde tuletades, et neljandal aprillil on veebiseminar!
Väike ärevus algas juba paar tundi enne, proovisime arvutit käivitada erinevates ruumides, et oleks ikka tagatud hea levi. Aitäh koolitajatele, kontakti saamine õnnestus päris hästi ja juhendamine oli selgesti mõistetav. Koolitajate poolt olid konkreetsed teemad ette antud, mille alusel andis iga asutus enda projektist ülevaate. Meie Mailaga jagasime käigupealt omavahel ära, et räägime vaheldumisi – aus värk ju! Põnevust jagus terveks tunniks, mis läks linnulennul, ei märganudki kui aeg otsa sai! Küsimused ja nõuanded koolitajate poolt olid igati asjakohased ja meie küll vähemalt saime kinnitust juurde, et oleme õigel teel!

Tegime ikka üksteisest pilti ka!