kolmapäev, 29. märts 2017

Valga lasteaed Kasekese meeskond osaleb taas HITSA koolitusel. Seekord koos Valga Linnavalituse esindaja, haridus- ja kultuuriameti juhataja, Anneli Rantsiga koolitusel "Haridusasutuse digitaristu arendamine".
Koolituse esimeseks ülesandeks oli iseseisev eeltöö. Siin on meie vastused: 
1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d)
Valga lasteaed Kaseke, Maila Rajamets (direktor), Maarja Viks (õppealajuhataja).
2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali?
108 last ja 25 töötajat.
3. Milline on digivaldkonna meeskond?
Puudub.
4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid?
Lasteaias käib vastavalt vajadusele töövõtulepingu alusel seadmete hooldaja.
5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülearvuteid,
tahvelarvuteid?
Tahvelarvuteid pole
Lauaarvuteid 3 (vanus 7-8 aastat)
Sülearvuteid 9, mille vanuseline jaotuvus on:
                1 arvuti- 8 aastat
                2 arvutit- 6 aastat
                1 arvuti – 5 aastat
                2 arvutit- 4 aastat
                1 arvuti- 2 aastat
                2 arvutit- 1 aasta

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse?
Õpetajad kasutavad arvutit tööplaanide tegemiseks, puudujate tabelite täitmiseks. Nii rühmaõpetajad, kui liikumis- ja muusikaõpetaja kasutavad arvutit  koos projektoriga muusikasaalis erinevate videote ja filmiklippide näitamiseks.
7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse?
Youtube, lastekas.ee, facebook, google otsingud erineva info ja piltide leidmiseks. Digitundides tutvustatud edupics.com, coloring.com, zgamz, Padlet, Endomondo (lastega õuesõppes)
8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused ja -lahendused?
Teksti (word) ja tabelitöötlus (exel) programmid. Kasutatakse töötajate dokumentide ühiskausta ja meililisti.
9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi
kasutatakse?
Server puudub.
10. Milline on traadita andmeside olukord?
Wifi olemas, ei levi kogu majas. Parooli all.
11. Milline on välise andmeside olukord?
Wifi katvus ja kiirus ei ole piisavad.
12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus?
Pole reguleeritud.
13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente
on olemas?
Sellekohased dokumendid puuduvad.
14. Kui suur on digivaldkonna eelarve?
400.-
15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist
väljaspool haldaja finantseerimist?
Eriprojektidest (1-2 sülearvutit aastas).
16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud?
Ei ole kirjeldatud.
17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ulatuslikumal
kasutuselevõtul?
Juhtkonna teadmiste puudus, õpetajate vähene teadlikkus, hirmud ja mõningal juhul ka vastasseis. Kindlasti mängib rolli ka materiaalsete võimluste puudus.
18. Millised on ideed takistuste ületamiseks?

Ennekõike teadmised ja julgus, küll siis leitakse ka vahendid.